Home Meehelpen Meehelpen-abc

Meehelpen met ABC - Huis (zet de letters op de juiste plaats)


Spelregels

Hieronder staat beschreven wat je moet doen. Dat wat je hebt gemaakt, kan je naar mij sturen. Ik voeg dat toe aan het spel ABC - Huis.

Wat moet je maken?

  • Een beschrijving van een woord
  • Een plaatje dat het woord afbeeldt
  • Een geluidsbestandje dat het woord uitspreekt
Hieronder staat uitgebreid beschreven wat je moet doen om een nieuw woord toe te voegen aan dit spel. Wil je alvast zien hoe het er uiteindelijk uit ziet dan kan je al een voorbeeld downloaden.

ABC-huis-voorbeeld.zip

Wat je moet weten voordat je begint

Dit spel is te spelen op drie nivieau's. Op niveau 1 en 2 wordt geoefend met zogenaamde klankzuivere woorden. Dat zijn woorden waarvan de klank van de letters afzonderlijk net zo klinkt als in het woord. Het woord "dik" is klankzuiver maar het woord "hoed" niet. De klank van de letter "d" is als losse letter hetzelfde als in het woord "dik" maar niet in het woord "hoed". Dit is belangrijk omdat de letters, op niveau 1 en 2 , in dit spel worden uitgesproken. Dat is al onderdeel van het spel, daar hoef jij niets voor te doen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met dubbelklanken 'aa', 'au', 'ee', 'ei', 'eu', 'ij', 'ie', 'oo', 'oe', 'ou', 'uu', 'ui'. Dit zijn weliswaar twee letters maar ze worden uitgesproken als één klank (vandaar de term dubbelklanken). De dubbelklank 'ee' wordt uitgesproken als in het woord "been" en niet zoals in het woord "beer".
Als je dus woorden maakt voor niveau 1 en 2 zorg er dan voor dat je aan de voorwaarde van klankzuivere woorden voldoet. Voor niveau 3 geldt dat niet daar worden de afzonderlijke letters niet uitgesproken, alleen het hele woord.

Om te zien welke woorden al aanwezig zijn in het spel kan je hier de actuele inhoud bekijken (opent nieuw venster/tabblad).

Beschrijving van het woord

Je kunt in een tekstbestandje inhoud aanleveren zoals in onderstaand voorbeeld. Deze inhoud is nodig om één woord in dit spel te spelen.

"afb": "HAAN01.png",
"goedwoord": "haan",
"foutwoord": "nhaa",
"sound": "HAAN.mp3"

Toelichting op deze inhoud:

Afb: Hier staat de naam van de afbeelding die in het spel wordt getoond.

Goedwoord: Hier staat het woord zoals het gespeld moet worden.

Foutwoord: Dit is het woord dat de speler te zien krijgt en waarvan de letters in de goede volgorde moeten worden gezet zodat het goede woord wordt gevormd. Als dit woord is bedoeld voor niveau 1 of 2 moet je rekening houden met het feit dat 'aa' een dubbelklank is (zie uitleg hierboven). Dat betekent vervolgens dat je deze letters bij elkaar moet houden. Je moet dus niet "naha" nemen als fout woord.

Sound: Hier staat de naam van het geluidsbestandje dat het goede woord uitspreekt.


Plaatje

Het plaatje (afbeelding) in het bestand (HAAN01.png) wordt in het spel getoond in het formaat 200 pixels breed en 180 pixels hoog. Je kunt het beste de plaatjes precies in die grootte maken. Maak je ze groter of kleiner dan worden vervormen ze en zien ze er minder mooi of zelfs lelijk uit.


Wat moet je opsturen?

Als het goed is heb je na het bedenken van een woord bovenstaand bestandje gemaakt samen met een bijbehorend plaatje en geluidsbestandje dat het woord uitspreekt. Pak dit alles in een zip-bestandje (zoals in het voorbeeld dat je kunt downloaden) en mail me dat. Vermeld daarbij ook voor welk niveau het is bedoeld (1, 2 of 3).

Wat doe ik met jouw zip-bestandje?

Eerst controleer ik of de inhoud correct is want anders werkt het niet. Ik kijk verder of het plaatje er goed uit ziet, het geluidsbestandje goed te beluisteren is en of ze niet te groot zijn (qua aantal kB). Als er iets niet klopt laat ik je dat weten. Als alles goed is wordt het woord opgenomen in het spel.